Kaneko Kinryo (d.1817) - Crows in a rainstorm

Kaneko Kinryo (d.1817) - Crows in a rainstorm

 
  Taisho - Lionhead goldfish

Taisho - Lionhead goldfish

 
Early 20th c. - Pair of sun & moon scrolls

Early 20th c. - Pair of sun & moon scrolls

Matsumoto Ichiyo (1893-1952) - Yuki daruma

Matsumoto Ichiyo (1893-1952) - Yuki daruma

 
  Yukei (c.1813) - Tosa Girl's Day festival

Yukei (c.1813) - Tosa Girl's Day festival

 
Okumura Koichi (1904-1974) - Modern landscape

Okumura Koichi (1904-1974) - Modern landscape

Cho Tosai (1713-1786) - Bamboo

Cho Tosai (1713-1786) - Bamboo

 

3 Previous  1  2  3  4  5  6 7  8  10  14  Next 4 

zen-zenO.com All rights reserved 2004